Metryczka

Treść i realizacja

ebm-papst Polska Sp. z o.o.
ul. Annopol 4A
03-236 Warszawa
Phone +48 22 6757819; +48 22 6757826
Fax +48 22 6769587
E-Mail office@ebmpapst.pl
www.ebmpapst.pl

Projekt i układ

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG
Bachmühle 2
D-74673 Mulfingen
Phone +49 7938 81-0
Fax +49 7938 81-110
E-Mail info1@de.ebmpapst.com
www.ebmpapst.com

Prezes zarządu

mgr. inż. Andrzej Żychla

ebm-papst Polska Sp. z o.o.

ul. Annopol 4a,
03-236 Warszawa
Tel.: +48 22 675 78 19
Fax: +48 22 676 95 87
Sąd Rejonowy dla M. St. W-wy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS
Nr KRS: 0000062087
NIP: 524-24-08-492
Kap. zakł.: 200 000 zł

Klauzula odpowiedzialności

Mimo tego, że dołożyliśmy możliwie największych starań, aby skontrolować ich treść, nie możemy ponosić odpowiedzialności za treść linków zewnętrznych. Pełną odpowiedzialność za treść tych witryn ponoszą ich operatorzy.