Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Stan na: maj 2018

Grupa ebm-papst z przyjemnością gości Państwa na swoich stronach internetowych i cieszy się z Państwa zainteresowania naszym przedsiębiorstwem i produktami. Ochrona Państwa sfery prywatnej jest dla nas bardzo ważna. Dla ebm-papst ochrona powierzonych nam informacji i danych stanowi część odpowiedzialności przedsiębiorstwa. Aby podczas wizyty na naszych stronach internetowych czuli się Państwo bezpiecznie, podczas przetwarzania Państwa danych osobowych postępujemy ściśle w zgodzie z przepisami prawnymi i pragniemy udzielić szczegółowych informacji dotyczących sposobu obchodzenia się z Państwa danymi.

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Państwa danych osobowych?
Odpowiedzialność za przetwarzanie Państwa danych podczas wizyty na tej stronie internetowej ponosi spółka ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG, Bachmühle 2, 74673 Mulfingen.
Z pełnomocnikiem do spraw ochrony danych osobowych w ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG można skontaktować się pocztą pod podanym powyżej adresem oraz przez e-mail:
datenschutz-epm@de.ebmpapst.com.

2. Kiedy ebm-papst rejestruje Państwa dane?
Zbieramy dane w ograniczonym zakresie, aby móc opracowywać oferty dostosowane do Państwa zapotrzebowania. Mogą Państwo odwiedzać nasze strony internetowe nie podając danych osobowych. Zapisujemy jedynie techniczne dane dostępu w tak zwanych plikach logów serwera, jak np. nazwa żądanego pliku, data i godzina pobierania, przesyłana ilość danych oraz dostawca wysyłający zapytanie. Te dane są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia bezawaryjnego działania naszej strony internetowej oraz ulepszania naszej oferty.
Pobieramy dane osobowe w szczególności

 • przy rejestracji do indywidualnego dostępu dla klienta
 • w przypadku składanych online podań o pracę
 • w przypadku abonowania naszego newslettera
 • przez formularze kontaktowe i serwisowe
 • w przypadku nawiązania kontaktu przez e-mail/telefon
 • w przypadku dodania komentarza na blogu

To jakie dane są zbierane, można wywnioskować z danego formularza wprowadzania. Przekazane przez Państwa dane wykorzystujemy do realizacji umowy, realizacji usługi oraz do opracowania Państwa zapytań.

3. Do czego ebm-papst wykorzystuje dane?
3.1 Do wypełniania zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
ebm-papst wykorzystuje Państwa dane osobowe w celu zapewnienia najlepszej możliwej obsługi. Zawsze obchodzimy się z Państwa danymi odpowiedzialnie. Wykorzystujemy Państwa dane do

 • przetwarzania Państwa zapytań serwisowych
 • rozsyłania newslettera pocztą elektroniczną, o ile został przez Państwa zamówiony

3.2 W ramach wyważenia interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
Ponadto możemy wykorzystywać Państwa dane na podstawie wyważenia interesów w celu zachowania uprawnionych, zwykle ekonomicznych interesów naszych lub osób trzecich, przy czym w miarę możliwości przetwarzamy dane opatrzone pseudonimem lub dane zanonimizowane. Następuje to w następujących celach:

 • kontrola, optymalizacja i dalszy rozwój usług i produktów
 • działania reklamowe, badania rynku i opinii
 • dochodzenie roszczeń prawnych i obrona w przypadku sporów prawnych
 • wykrywanie, zapobieganie i wyjaśnianie czynów karalnych
 • zapewnienie bezpieczeństwa i sprawności naszych systemów IT

3.3 Na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)
Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, dana zgoda stanowi podstawę prawną dla przetwarzania, którego dotyczy zgoda. Dotyczy to przede wszystkim prawdopodobnie udzielonej przez Państwa zgody na kontakty o charakterze promocyjnym przez telefon lub e-mail.
W każdej chwili mogą Państwo odwołać zgodę ze skutkiem na przyszłość. Wypisanie się z newslettera jest możliwe w każdej chwili i może nastąpić poprzez wiadomość na podane wyżej dane kontaktowe lub za pomocą przeznaczonego do tego celu linku w newsletterze.

3.4 Do wypełniania zobowiązań prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)
Podlegamy różnym zobowiązaniom prawnym, np. ustawowemu obowiązkowi przechowywania w odniesieniu do dokumentacji handlowej.

4. Przekazywanie Państwa danych
Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w wymaganym w danym przypadku zakresie. Jeśli jest to konieczne, Państwa dane są przekazywane w ramach grupy ebm-papst. W przypadku, gdy do obsługi niniejszej strony internetowej wykorzystywani są zewnętrzni usługodawcy (dostawcy usług hostingowych), otrzymują oni dostęp do Państwa danych tylko w takim zakresie, jaki jest im potrzebny do realizacji poszczególnych zadań i funkcji.
Jeśli zewnętrzni usługodawcy przetwarzają Państwa dane osobowe poza Unią Europejską, może to doprowadzić do sytuacji, że Państwa dane zostaną przesłane do kraju, który nie oferuje takich samych standardów ochrony, jak Unia Europejska. W takim przypadku zapewniamy, że poszczególni odbiorcy Państwa danych zostaną zobowiązani umownie lub w inny sposób do zagwarantowania ochrony danych osobowych na poziomie porównywalnym z Unią Europejską. Mogą Państwo domagać się kopii takiej gwarancji.

5. Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych
W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych, podczas przesyłania są one szyfrowane (SSL / HTTPS), przy czym stosowane są aktualne i bezpieczne techniki szyfrowania. Ponadto zabezpieczamy nasze strony internetowe i inne systemy stosując techniczne i organizacyjne środki zabezpieczające przed utratą, zniszczeniem, dostępem, wprowadzaniem zmian lub rozpowszechnianiem Państwa danych przez osoby nieupoważnione.

6. W jakim celu ta strona stosuje pliki cookies?
Aby uczynić Państwa wizytę na tej stronie internetowej atrakcyjną i umożliwić korzystanie z określonych funkcji, na różnych stronach stosujemy tak zwane pliki cookies. Są to małe pliki tekstowe, zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym. Niektóre z wykorzystywanych przez nas plików cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, czyli po jej zamknięciu (tzw. sesyjne pliki cookies). Inne pliki cookies pozostają na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnej wizycie na naszej stronie (trwałe pliki cookies). Można dokonywać ustawień przeglądarki w taki sposób, że będą Państwo informowani o zapisywaniu plików cookies i będą Państwo mogli decydować o ich zaakceptowaniu w poszczególnych przypadkach lub generalnie wykluczyć ich zapisywanie. W przypadku niezaakceptowania plików cookies funkcjonalność naszej strony internetowej może być ograniczona.

7. Usługi analizowania usług internetowych Google (Universal) Analytics
Ta strona internetowa korzysta z Google (Universal) Analytics, usługi analizowania usług internetowych, oferowanej przez Google Inc. (www.google.de). Google (Universal) Analytics wykorzystuje metody umożliwiające analizowanie korzystania przez Państwa ze strony internetowej, jak np. tzw. „Cookies” – pliki tekstowe zapisywane na Państwa komputerze. Uzyskane informacje dotyczące sposobu korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. W wyniku aktywowania anonimizacji IP na tej stronie internetowej adres IP jest skracany przed przesyłaniem w ramach krajów członkowskich Unii Europejskiej lub do innych państw będących sygnatariuszami porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Zanonimizowany adres IP, przesyłany w ramach Google Analytics przez Państwa przeglądarkę, nie jest zestawiany przez Google z innymi danymi.
Mogą Państwo zapobiec pobieraniu uzyskanych przez plik cookie danych odnoszących się do Państwa sposobu korzystania ze strony internetowej (łącznie z Państwa adresem IP) przez Google, a także przetwarzaniu tych danych przez Google, klikając ten link . Zapobiegnie to pobieraniu danych przez Google Analytics na tej stronie internetowej ze skutkiem na przyszłość. Na Państwa urządzeniu końcowym jest przy tym zapisywany plik opt-out cookie. Po usunięciu plików cookies konieczne jest ponowne kliknięcie linku.
Alternatywnie można zainstalować wtyczkę do przeglądarki, która zapobiega pobieraniu i przetwarzaniu danych z plików cookie przez Google. Wtyczkę do przeglądarki można pobrać tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

8. Zastosowanie Google AdWords
Nasza strona internetowa korzysta z Google Conversion Tracking. Jeśli trafią Państwo na naszą stronę internetową przez wyświetlane przez Google ogłoszenie, Google AdWords instaluje na Państwa komputerze plik cookie. Plik cookie do śledzenia konwersji jest instalowany, kiedy użytkownik kliknie ogłoszenie wyświetlane przez Google. Te pliki cookies tracą ważność po 30 dniach i nie służą do osobistej identyfikacji. Kiedy użytkownik odwiedza określone strony na naszej stronie internetowej, a plik cookie nie stracił jeszcze ważności, Google oraz my możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął ogłoszenie i został przekierowany na tę stronę. Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookies nie mogą więc być monitorowane przez strony internetowe klientów AdWords. Informacje pozyskane za pomocą plików cookies do śledzenia konwersji służą do sporządzania statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci uzyskują informację o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na ich ogłoszenie i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak żadnych informacji pozwalających na osobistą identyfikację użytkownika.
Jeśli nie chcą Państwo brać udziału w śledzeniu, można odmówić instalowania wymaganych do tego plików cookies – dokonując odpowiednich ustawień przeglądarki w taki sposób, by automatyczne zapisywanie plików cookies zostało generalnie zdezaktywowane lub by pliki cookies z domeny „googleleadservices.com” były blokowane. Należy pamiętać, by nie usuwać plików opt-out cookies, jeśli nie życzą sobie Państwo zapisywania danych pomiarowych. W przypadku usunięcia wszystkich plików cookies z przeglądarki należy ponownie zainstalować dany plik opt-out cookie.

9. Zastosowanie Google Remarketing
Ta strona internetowa korzysta z funkcji remarketingu oferowanej przez Google Inc. Ta funkcja służy do prezentowania osobom odwiedzającym strony internetowe w ramach sieci reklamowej Google ogłoszeń reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań. W przeglądarce osoby odwiedzającej stronę internetową zapisywany jest tzw. plik „cookie”, umożliwiający ponowne rozpoznanie przeglądarki, kiedy osoba ta ponownie wyświetli stronę internetową przynależącą do sieci reklamowej Google. Na tych stronach internetowych mogą być prezentowane ogłoszenia reklamowe, odnoszące się do treści, które osoba odwiedzająca wcześniej przeglądała na stronach wykorzystujących funkcję remarketingu oferowaną przez Google. Według własnych informacji, Google nie pobiera przy tym żadnych danych osobowych. Jeśli mimo to nie życzą sobie Państwo funkcji remarketingu Google, można ją dezaktywować dokonując odpowiednich ustawień pod http://www.google.com/settings/ads. Alternatywnie można też dezaktywować zastosowanie plików do reklamy dostosowanej do zainteresowań dla inicjatywy sieci reklamowej, postępując zgodnie z instrukcjami na stronie http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. Więcej informacji dotyczących funkcji Google Remarketing oraz politykę prywatności Google można znaleźć na stronie internetowej: http://www.google.com/privacy/ads/.

10. Zastosowanie Google Webfonts
Na naszych stronach internetowych stosowane są zewnętrzne czcionki oferowane przez Google Fonts, aby możliwe było zagwarantowanie ciekawego wyglądu pod względem graficznym. Google Fonts to usługa oferowana przez Google Inc. („Google”). Zastosowanie Web Fonts następuje poprzez wywołanie serwera, zwykle jest to serwer Google w USA. W związku z tym na serwer przesyłane są informacje o tym, które z naszych stron internetowych Państwo odwiedzali. Dodatkowo Google zapisuje adres IP osób odwiedzających te strony internetowe. Czcionki są zapisywane w pamięci podręcznej Państwa przeglądarki, co zapobiega wielokrotnemu ładowaniu. Wpływa to pozytywnie na prędkość ładowania naszych stron internetowych.
Więcej informacji można znaleźć we wskazówkach dotyczących ochrony danych osobowych firmy Google, które są dostępne tutaj:
https://policies.google.com/privacy

11. Zastosowanie Google Maps
Na naszych stronach internetowych korzystamy z usługi Google Maps na potrzeby wizualnej prezentacji informacji geograficznych. Podczas korzystania z Google Maps, Google Inc. również pobiera, przetwarza i wykorzystuje dane dotyczące korzystania z funkcji mapy przez osoby odwiedzające. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Google można uzyskać tutaj: https://policies.google.com/privacy.

12. Zastosowanie filmów YouTube
Na niektórych naszych stronach internetowych dostępne są filmy odtwarzane za pośrednictwem usługi YouTube. Operatorem odnośnych wtyczek jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Kiedy wchodzą Państwo na stronę z wtyczką YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. YouTube uzyskuje przy tym informacje, jakie strony Państwo odwiedzają. Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, serwis YouTube może indywidualnie przyporządkować Państwa zachowania w Internecie. Można temu zapobiec wylogowując się wcześniej ze swojego konta YouTube. Kiedy film z serwisu YouTube zostanie uruchomiony, operator instaluje pliki cookies, które zbierają informacje dotyczące zachowania użytkownika. Jeśli zapisywanie plików cookies zostało zdezaktywowane dla programu Google Ad, również podczas oglądania filmów na YouTube takie pliki cookies nie będą zapisywane. YouTube zapisuje jednak inne niż osobowe informacje dotyczące korzystania w innych plikach cookies. Aby temu zapobiec, należy zablokować zapisywanie plików cookies w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji dotyczących ochrony danych przez „YouTube” można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych osobowych tego operatora: https://policies.google.com/privacy.

13. Zastosowanie wtyczek do mediów społecznościowych
Na naszej stronie internetowej oferujemy możliwość korzystania z tzw. „przycisków mediów społecznościowych”. Przyciski te są zintegrowane na stronie internetowej jedynie jako grafika, zawierająca link do danej strony internetowej operatora przycisku. Po kliknięciu grafiki następuje więc przekierowanie do usług poszczególnych operatorów. Dopiero wówczas Państwa dane są przesyłane do danego operatora. Jeśli nie klikną Państwo grafiki, pomiędzy Państwem a operatorem przycisku mediów społecznościowych nie następuje wymiana żadnych informacji. Informacje dotyczące pobierania i wykorzystywania Państwa danych osobowych przez sieci społecznościowe można znaleźć w warunkach korzystania z usług poszczególnych operatorów.
Na naszej stronie internetowej znajdują się przyciski mediów społecznościowych następujących przedsiębiorstw:
Facebook Inc. (1601 S. California Ave - Palo Alto - CA 94304 – USA)
Twitter Inc. (795 Folsom St. - Suite 600 - San Francisco - CA 94107 – USA)
XING AG (Gänsemarkt 43 - 20354 Hamburg – Niemcy)
LinkedIn Corporation (2029 Stierlin Court - Mountain View - CA 94043 – USA)

14. Zastosowanie plików cookies – Aumago GmbH
Współpracujemy z Aumago GmbH, dostawcą usług w zakresie analiz internetowych oraz marketingu grup docelowych. Aumago wykorzystuje tzw. pliki cookies – pliki tekstowe, które są zapisywane na przeglądarce Państwa komputera i pobierają/zawierają anonimowe dane dotyczące korzystania. Z tych danych możliwe jest tworzenie profilów użytkowników, opatrzonych pseudonimem. Żadne dane osobowe nie są jednak rejestrowane. Jeśli pobierane są adresy IP, są one zapisywane w sposób zanonimizowany poprzez usunięcie ostatniego bloku cyfr i nie są zestawiane z plikami cookies. Stosowane są zarówno pliki cookies firmy Aumago, jak i pliki cookies usługodawców, z których usług korzysta Aumago, jak np. krux digital Inc., Google Inc. itp. Użytkownik może w każdej chwili usunąć te pliki bezpośrednio z poziomu swojej przeglądarki. Aumago wykorzystuje te dane do analizowania sposobu korzystania ze strony internetowej przez osoby odwiedzające oraz do celów reklamy bazującej na sposobie korzystania (OBA).

15. Kiedy Państwa dane są usuwane?
Kiedy umowa zostanie całkowicie zrealizowana lub Państwa konto klienta zostanie usunięte, Państwa dane zostaną zablokowane przed dalszym wykorzystywaniem, a następnie usunięte po upływie okresów przechowywania określonych w przepisach podatkowych i handlowych, o ile nie wyrażą Państwo jednoznacznej zgody na dalsze ich wykorzystywanie. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania danych wykraczających poza powyżej zdefiniowany okres w takim zakresie, w jakim jest to dozwolone prawnie i o którym informujemy w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych. Usunięcie Państwa konta klienta jest możliwe w każdej chwili i może nastąpić poprzez przesłanie nieformalnej wiadomości na powyższe dane kontaktowe lub za pomocą przewidzianej do tego funkcji na koncie klienta.

16. Jakie prawa w zakresie danych osobowych Państwu przysługują?
Przy spełnieniu odnośnych przesłanek prawnych, mają Państwo wobec ebm-papst prawo do informacji (art. 15 RODO), poprawiania (art. 16 RODO), usuwania (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) oraz przenoszenia danych (art. 20 RODO). Poza tym mają Państwo prawo do wnoszenia skarg do organu nadzorczego (art. 77 RODO).
Jeśli udzielili Państwo zgody na rzecz ebm-papst, można ją w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość.
Jeśli ebm-papst przetwarza Państwa dane na podstawie wyważenia interesów, mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu. W przypadku złożenia sprzeciwu, Państwa dane nie będą dłużej przetwarzane, chyba że odpowiedzialne przedsiębiorstwo może wskazać ważne i uzasadnione podstawy dla przetwarzania, które mają charakter nadrzędny wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie służy celom dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.